Akumulator u automobilu
Posted in: Saveti za vozače

8 najčešćih uzroka koji dovode do pražnjenja akumulatora

Situacija je sledeća: Hladno zimsko jutro, Vaš alarm nije zvonio na vreme i Vi kasnite na posao. Kao šlag na torti, dok javljate svojim kolegama da ćete kasniti Vaš automobil neće da upali. Ma koliko god puta pokušavali, ništa se ne dešava i to Vam stvara dodatnu frustraciju. Prvo što pomišljate ”Oh ne, sigurno se ispraznio akumulator!”. I verovatno ste u pravu.

Jedan od čestih problema sa kojima se vozači suočavaju jeste pražnjenje ili kvar akumulatora. Naročito tokom zimskog perioda. Međutim, pitanje je zašto se niste setili ranije da proverite stanje akumulatora u Vašem automobilu? Kao uteha Vam može poslužiti da znate da niste jedini, jer je akumulator jedan on auto delova koji zanemaruje većina vozača, do onog momenta dok se ne desi neki problem sa istim.

Akumulatori u automobilu obično imaju vek trajanja od 3 do 5 godina. Neretke su situacije da oni traju i duže, posebno ukoliko se drže napunjenim i ukoliko se vodi računa da se izbegavaju greške koje dovode do njihovog pražnjenja.

U ovom članku ćemo govoriti o 8 najčešćih uzroka koji dovode do pražnjenja akumulatora.  Razumevanje razloga koji mogu uzrokovati pražnjenje akumulatora ključno je za održavanje pouzdanosti Vašeg automobila.

Problem sa startovanjem vozila zbog pražnjenja akumulatora

Šta je akumulator i koja je njegova funkcija u automobilu?

Pre nego što se osvrnemo na to šta dovodi do pražnjenja akumulatora, podsetimo se šta je zapravo akumulator i koja je njegova funkcija.

Akumulator se može definisati kao punjiva energetska skladišna jedinica koja ima ključnu ulogu u električnom sistemu vozila. Njegova osnovna funkcija je obezbeđivanje električne energije potrebne za pokretanje motora i snabdevanje različitih električnih komponenti kada motor nije uključen.

Pokretanje motora

Glavna svrha akumulatora je pružanje početnog impulsa električne energije potrebne da pokrene motor i započne proces sagorevanja vozila. Kada okrenete ključ ili pritisnete dugme za paljenje, akumulator šalje električnu energiju starter motoru, koji okreće motor i pokreće sam proces sagorevanja.

Snabdevanje električnih komponenti

Dok je motor uključen, alternator generiše električnu energiju i tako puni akumulator. Ova energija se potom koristi za napajanje različitih električnih komponenti u automobilu, poput svetala, radija, klima uređaja, električnih prozora i drugih uređaja.

Stabilizacija napona

Akumulator pomaže stabilizaciju napona u električnom sistemu. Deluje kao amortizer tako što apsorbuje fluktuacije napona koje mogu nastati tokom rada motora ili promene električnih opterećenja.

Checklista 8 uzroka koji dovode do pražnjenja akumulatora

Postoje više faktora koji mogu doprineti pražnjenju akumulatora u automobilu. U nastavku izdvajamo 8 najčešćih.

Parazitski gubici

Parazitski gubici se mogu okarakterisati kao neželjeno električno opterećenje na akumulatoru koje se javlja kada vozilo nije u pogonu. Za razliku od normalne potrošnje, parazitski gubici su prekomerni i vremenom mogu dovesti do slabljenja ili pražnjenja akumulatora.

Uobičajeni izvori parazitskih gubitaka su:

Unutrašnja svetla

Ostavljanje unutrašnjih svetala upaljenih ili neispravan prekidač koji ih ne isključuje može biti uobičajen izvor parazitskog pražnjenja.

Elektronski moduli

Različiti elektronski moduli i kontrolne jedinice u modernim vozilima mogu nastaviti trošiti energiju čak i kada je automobil isključen. Ovi moduli upravljaju funkcijama poput sistema za alarm, bežičnog otključavanja i upravljanja motorom.

Dodatna oprema

Prekomerna upotreba energetski zahtevne dodatne opreme poput grejanih sedišta, sistema zabave ili priključaka za punjenje može doprineti pražnjenju akumulatora. Budite pažljivi sa upotrebom dodatne opreme, posebno kada je motor isključen.

Neispravni prekidači

Neispravni prekidači, poput onih koji kontrolišu prozore, svetla, retrovizore ili podešavanje sedišta, mogu ostati u “uključenom” položaju, stvarajući parazitski ispraznik.

Svetla u prtljažniku ili motoru

Svetla u prtljažniku ili ispod haube mogu ostati upaljena zbog neispravnih prekidača, što dovodi do kontinuiranog trošenja energije.

Detekcija parazitskih gubitaka se vrši od strane kvalifikovanog lica. Majstori često koriste multimeter kako bi izmerili električnu struju koja teče iz akumulatora kada je vozilo isključeno. Ukoliko je protoko viši od normalnog protoka struje, to ukazuje na potencijalne parazitske gubitke. Takođe, sistematskim uklanjanjem i ponovnim postavljanjem osigurača prateći tok struje, može se identifikovati koji krug je odgovoran za parazitsko praznjenje.

Razumevanjem i rešavanjem parazitskih gubitaka, možete sprečiti neočekivane probleme sa akumulatorom i održavati ukupno zdravlje električnog sistema vozila.

Neispravan alternator

Alternator je važna komponenta električnog sistema vozila. Njegova osnovna funkcija je generisanje električne energije dok je motor uključen, koja se koristi za ponovno punjenje akumulatora i napajanje različitih električnih komponenti.

Kada je motor uključen, alternator proizvodi izmeničnu struju (AC), koja se zatim konvertuje u jednosmernu struju (DC) pomoću ispravljača. Ova energija se koristi za punjenje akumulatora automobila. Ispravno funkcionisanje alternatora obezbeđuje da akumulator ostane napunjen, pružajući potrebnu električnu energiju za pokretanje motora i napajanje električnih sistema vozila.

Simptomi neispravnog alternatora mogu biti sledeći:

Prigušena svetla

Ako alternator ne proizvodi dovoljno energije, možete primetiti prigušenje farova ili unutrašnjih svetala tokom vožnje.

Upozoravajuća lampica

Mnoga vozila imaju svetlo upozorenja na instrument tabli koje ukazuje na potencijalne probleme sa sistemom punjenja.

Teškoće pri paljenju

Neispravan alternator možda neće pružiti dovoljno energije za punjenje akumulatora, što dovodi do teškoća pri pokretanju motora, posebno nakon što vozilo dugo stoji.

Uzroci problema sa alternatorom:

Tokom vremena, komponente kao što su četkice, regulator napona ili ležajevi unutar alternatora mogu se istrošiti, što utiče na njegovu performansu.

Alternator je obično povezan sa motorom putem kaiša. Ako je kaiš labav, oštećen ili puknut, može ometati sposobnost alternatora da generiše energiju.

Problemi sa žicama ili neispravan regulator napona takođe mogu doprineti problemima sa alternatorom.

Majstor može koristiti multimeter kako bi proverio izlazni napon alternatora dok je motor uključen. Napon bi trebalo da se nalazi unutar specifikacija proizvođača.

U zavisnosti od vrste problema, alternator može zahtevati popravku ili zamenu.

Star ili slab akumulator

Akumulatori u automobilima, kao što smo već naveli, imaju ograničen vek trajanja, obično u rasponu od 3 do 5 godina, mada to može varirati u zavisnosti od faktora kao što su uslovi korišćenja, navike u vožnji, klima i održavanje. Kako akumulator stari, smanjuje mu se sposobnost zadržavanja i isporuke punjenja.

Simptomi koji ukazuju da je akumulator slab ili star:

Prilikom pokretanja vozila, slab akumulator može rezultirati sporim ili tromim okretanjem motora. Ovo može biti primetno kao sporo okretanje starter motora.

Svetla na instrument tabli ili spoljašnja svetla mogu izgledati prigušeno, što ukazuje da akumulator ne isporučuje dovoljno energije.

Ako se često nalazite u situaciji da palite vozilo pomoću kabla, to može biti znak oslabljenog akumulatora.

Do slabljenja akumulatora mogu dovesti sledeći faktori:

Prirodan proces starenja postepeno smanjuje sposobnost akumulatora da zadrži punjenje.

Ekstremne temperature, kako visoke tako i niske, mogu ubrzati proces starenja akumulatora. U toplim klimama, tečnost unutar akumulatora može se brže ispariti, dok niske temperature mogu usporiti hemijske reakcije neophodne za rad akumulatora.

Ako se vozilo često vozi na kratke udaljenosti ili ostavlja nekorišćeno tokom dužeg vremenskog perioda, akumulator možda neće dobiti dovoljno punjenja, što dovodi do pogoršanja.

Test opterećenja uključuje primenu kontrolisanog električnog opterećenja na akumulator, praćenje njegove performanse. Ovaj test pomaže u određivanju sposobnosti akumulatora da isporučuje energiju pod opterećenjem.

Multimetar se može koristiti za merenje napona akumulatora. Potpuno napunjen akumulator obično ima napon od oko 12,6 volti.

Ako je akumulator star ili redovno pokazuje znakove slabosti, preporučljivo je zameniti ga. Većina servisnih centara za automobile može testirati akumulator i preporučiti zamenu ako je potrebno.

Problemi sa električnim sistemom

Problemi sa žicama ili električne greške u sistemu vozila mogu izazvati kontinuirano trošenje energije, što dovodi do pražnjenja akumulatora.

Neispravne ili oštećene žice u vozilu mogu stvoriti neželjene električne krugove, što dovodi do parazitskih pražnjenja na akumulatoru. Problemi sa žicama mogu nastati zbog faktora poput habanja, izloženosti vremenskim uslovima ili oštećenja od strane glodara.

Kratak spoj nastaje kada vruća žica dođe u direktni kontakt sa zemljanom (metalnom) površinom. To može dovesti do naglog povećanja električne struje, potencijalno izazivajući prekide osigurača i stvaranje kontinuiranog električnog opterećenja na akumulatoru.

Korozija na električnim priključcima, terminalima ili žicama može ometati protok električne energije. Ovaj otpor može generisati toplotu i doprineti pražnjenju akumulatora.

Neispravni prekidači, poput onih koji kontrolišu svetla, unutrašnje funkcije ili dodatke, kao što smo već pomenuli mogu ostati u “uključenom” položaju čak i kada je vozilo isključeno. To može rezultirati kontinuiranim trošenjem energije, ispražnjujući akumulator.

Temeljna vizuelna inspekcija žica, priključaka i električnih komponenti može pomoći u identifikaciji vidljivih oštećenja ili znakova habanja.

Ako sumnjate u električne probleme, preporučljivo je konzultovati se sa kvalifikovanim mehaničarem.

Tragovi korozije na akumulatoru

Korodirani terminali i labavi kablovi akumulatora

Korozija na terminalima akumulatora može stvoriti lošu električnu vezu, smanjujući efikasnost akumulatora. Na nedovoljno punjenje akumulatora mogu uticati i labavi kablovi.

Akumulator u vozilu ima dva terminala, obično označena kao pozitivan (+) i negativan (-). Ovi terminali povezuju se s električnim sistemom vozila i pružaju potrebnu snagu za pokretanje motora i rad različitih električnih komponenti.

Tokom vremena, posebno kod vozila izloženih različitim vremenskim uslovima, terminali akumulatora mogu akumulirati koroziju. Korozija je često rezultat hemijskih reakcija između metalnih terminala i okoline, koja može uključivati vlagu i kontaminante.

Korozija stvara sloj izolacionog materijala na terminalima akumulatora, smanjujući efikasnost električne veze između akumulatora i električnog sistema vozila.

Korozija uvodi otpor u električni krug, dovodeći do pada napona i smanjenja sposobnosti isporuke snage.

Simptomi korozije na terminalima akumulatora:

Čest simptom korodiranih terminala akumulatora je teškoće pri pokretanju vozila. Smanjena električna provodljivost ometa protok snage potreban za pokretanje motora.

Korozija može rezultirati oslabljenom vezom, dovodeći do prigušenih svetala ili unutrašnjih svetala.

Korodirani terminali mogu uzrokovati povremene električne probleme, poput neregularnog rada dodataka ili problema sa električnim prozorima i bravama na vratima.

Uzroci korozije:

Terminali akumulatora su izloženi elementima, i ako je prisutna vlaga, to može doprineti koroziji.

Akumulator oslobađa pare sumporne kiseline tokom normalnog rada, a ove pare mogu reagovati s metalnim terminalima, ubrzavajući koroziju.

Prašina, prljavština i drugi kontaminanti mogu se nataložiti na terminalima akumulatora i doprineti koroziji.

Korozija je često vidljiva kao beli, praškasti materijal na terminalima akumulatora. Vizuelna inspekcija može otkriti obim korozije.

Ako je korozija minimalna, termine možete očistiti smešom sode bikarbone i vode, uz pomoć četke ili alata za čišćenje terminala. Obezbedite da je akumulator isključen pre čišćenja. U slučajevima ozbiljne korozije ili ako su terminali oštećeni, zamena može biti neophodna. Mogu se instalirati zamenski terminali ili konektori terminala. Nanošenje spreja ili premaza otpornog na koroziju može pomoći u sprečavanju buduće korozije.

Vožnja na kratkim relacijama

Česte kratke vožnje ne daju alternatoru dovoljno vremena da potpuno napuni akumulator. Tokom vremena, ovo može doprineti oslabljenoj bateriji i povećanoj podložnosti pražnjenju.

Prema nekim podacima, najčešći problem sa kojim se suočavaju vlasnici novih automobile je upravo problem sa akumulatorom. Razlog ležu u činjenici da se prosečan automobile dnevno vozi svega 13km. Kao rezultat toga, akumulator se nikada neće potpuno napuniti i dolazi do sulfatizacije. Odnosno, kada akumulator  nije napunjen dovoljno, dolazi do kristalizacije na pločama i taj process poznat je kao sulfatizacija.

Posebno zimi, neke komponente zahtevaju dodatnu energiju, poput grejača sedišta u modernijim vozilima, što može dovesti do pražnjenja akumulatora. Stoga, ako često vozite samo na kratkim relacijama, razmislite o tome da povremeno vozilo “odvedete na duže putovanje” kako biste osigurali da akumulator ima dovoljno vremena za punjenje.

Ekstremne temperature

I vrlo visoke i vrlo niske temperature mogu uticati na akumulator, potencijalno izazivajući probleme poput smanjene efikasnosti, povećanog samopražnjenja i kraćeg ukupnog veka trajanja.

Uticaj visokih temperatura

U toplim klimatskim uslovima, tečnost unutar akumulatora (elektrolit) može brže ispariti. To može dovesti do smanjenja nivoa elektrolita, utičući na sposobnost akumulatora da pravilno funkcioniše.

Visoke temperature mogu ubrzati hemijske reakcije unutar akumulatora. Iako to privremeno može povećati izlaznu snagu akumulatora, takođe može doprineti ubrzanom unutrašnjem propadanju.

U toplom vremenu, sistem za hlađenje vozila radi jače, a upotreba klima uređaja stavlja dodatno opterećenje na akumulator.

Uticaj niskih temperatura

Hladne temperature usporavaju hemijske reakcije unutar akumulatora. Ovo smanjenje hemijske aktivnosti može rezultirati smanjenjem ukupne sposobnosti akumulatora da isporuči snagu.

Hladno vreme može povećati unutrašnji otpor akumulatora, čineći mu teže isporučivanje potrebne snage za pokretanje motora.

Hladne temperature mogu dovesti do stvaranja sulfatnih kristala na pločama akumulatora, smanjujući sposobnost akumulatora da zadrži napunjenost.

I ekstremna toplota i ekstremna hladnoća mogu doprineti ubrzanom starenju akumulatora. To može rezultirati kraćim ukupnim vekom trajanja.

U ekstremno hladnom vremenu, izolacija akumulatora ili upotreba pokrivača za akumulator može pomoći održavanju više radne temperature.

Dok parkiranje vozila u hladu i obezbeđivanje dovoljne ventilacije može ublažiti uticaj ekstremne toplote na akumulator.

Otvorena vrata ili gepek – nemarnost vozača

Ostavljanje vrata ili gepeka malo otvorenim može zadržati svetla u unutrašnjosti uključena, što može dovesti do pražnjenja akumulatora tokom vremena. Pazite da su sva vrata sigurno zatvorena kako biste sprečili nepotrebnu potrošnju struje.

Većina vozila opremljena je prekidačima na vratima koji kontrolišu unutrašnja svetla i druge dodatke. Kada su vrata zatvorena, prekidač je pritisnut, i isključuju se unutrašnja svetla.

Slično tome, gepek (ili vrata prtljažnika) često ima prekidač koji kontroliše svetla u gepeku i druge povezane električne komponente. Ako gepek nije dobro zatvoren, odgovarajući prekidač možda nije potpuno pritisnut, što rezultira kontinuiranom aktivacijom unutrašnjih svetala ili drugih dodataka. Kontinuirani rad ovih električnih komponenti stvara parazitske gubitke na akumulatoru Vašeg automobila, i dovodi do njegovog pražnjenja tokom vremena.

Pre nego što napustite vozilo, vizuelno proverite da su sva vrata i gepek potpuno zatvoreni. Neka vozila imaju tajmer za unutrašnja svetla koji ih automatski isključuje nakon određenog vremena. Proverite da li je ova funkcija aktivirana i funkcioniše.

Mnoga vozila emituju zvuk upozorenja ako je vrata ostavljeno malo otvoreno dok je motor isključen. Obratite pažnju na ova upozorenja.

Ostavljanje vrata ili gepeka malo otvorenim je često previd koji može dovesti do neočekivanog pražnjenja akumulatora. Redovne provere i svest mogu pomoći u sprečavanju ovog problema i osigurati da električne komponente vozila ne nastave trošiti struju kada je motor isključen.

Mehaničar proverava napon akumulatora

6 saveta kojima možete produžtiti vek trajanja akumulatora

Delimo sa Vama pet saveta koji Vam mogu pomoći da maksimalno produžite životni vek akumulatora Vašeg automobila:

Redovno održavanje

Periodično pregledavajte terminale akumulatora da li je prisutna korozije. Očistite eventualne naslage koristeći smešu sode bikarbone i vode, zajedno sa žičanom četkom ili alatom za čišćenje terminala.

Proverite da su terminali akumulatora čvrsto zategnuti kako biste sprečili da labavi kablovi dovedu do gubitka napajanja.

Ispravno punjenje

Redovno vozite svoje vozilo, posebno ako ga retko koristite. Alternator puni akumulator dok je motor uključen, a redovna vožnja pomaže održavanju nivoa napunjenosti akumulatora.

Trudite se da izbegavate duboka pražnjenja akumulatora. Ako vaše vozilo ima dodatke koji troše struju kada je motor isključen, ograničite njihovu upotrebu kako biste sprečili prekomerno pražnjenje akumulatora.

Vodite računa o vremenskim uslovima

Na područjima sa ekstremnim temperaturama, preduzmite mere kako biste ublažili uticaj na akumulator. Koristite izolacione pokrivače u hladnim uslovima i parkirajte vozilo u hladovini ili koristite reflektujuće zavese tokom letnjeg perioda.

Pravilno skladištenje

Ako planirate da ne koristite vozilo tokom dužeg vremenskog perioda, razmislite o isključivanju negativnog terminala akumulatora kako biste sprečili parazitsko pražnjenje.

Ako dugotrajno skladištenje nije izbežno, razmislite o korišćenju  tzv trickle charger-a kako biste održavali akumulator na optimalnom nivou napunjenosti.

Kvalitetni akumulatori

Izaberite visokokvalitetne i pouzdane akumulatore sa dužim vekom trajanja

Redovne inspekcije

Uključite redovne provere akumulatora kao deo rutinskog održavanja vozila. Profesionalne inspekcije mogu identifikovati probleme u ranoj fazi i pomoći u sprečavanju neočekivanih kvarova akumulatora.

Koristite multimetar kako biste izmerili napon akumulatora. Potpuno napunjen akumulator obično pokazuje oko 12,6 volti. Ako je napon značajno niži, to može ukazivati na potencijalni problem.

Prateći ove savete, možete pomoći da osigurate dugovečnost i pouzdan rad akumulatora Vašeg automobila.

Provera stanja akumulatora

Proaktivan i pažljiv pristup održavanju akumulatora, zajedno sa redovnim inspekcijama i svešću o potencijalnim problemima, može značajno doprineti prolongiranju veka trajanja i pouzdanosti akumulatora. Preduzimanje ovih mera ne samo da pomaže u sprečavanju neočekivanih kvarova, već i promoviše opšte zdravlje električnog sistema vozila.

Imajte na umu da je dobro održavan akumulator je ključ izbegavanja neočekivanih kvarova i uživanja u bezbrižnom putovanju.

Akumulatori u Deloovima

Akumulator Vašeg automobila je dotrajao, ili ste iz nekog razloga zanemarili održavanje istog i sada ste u potrazi za novim akumulatorom? Mi smo tu da Vam pomognemo.

U Deloovima, čija ponuda sadrži preko million novih delova za sve marke i modele automobile, možete pronaći i akumulatore. Sve što je potrebno je da nas pozovete na broj telefona 060/ 499 45 22. Naš stručni tim prodavaca, koji iza sebe ima preko 30 godina iskustva u industriji auto delova će Vam pomoći da za kratko vreme pronađete adekvatan i kvalitetan akumulator za svoj automobil!

Život bez automobila je danas skoro pa nezamisliv, stoga poručite akumulator već sada i nastavite druženje sa svojim četvorotočkašem.

www.deloovi.com
011 428 62 36