Reklamacioni list Deloovi.com

REKLAMACIONI LIST

(Obrazac popuniti i u elektronskoj formi dostaviti na e-mail adresu: office@deloovi.com) 

* POPUNJAVA KUPAC

NAZIV PRODAVNICE: ELEKTRONSKA PRODAVNICA DELOOVI DOO BEOGRAD

IME I PREZIME KUPCA:

MESTO I ADRESA KUPCA:

E-MAIL KUPCA:

MESTO I ADRESA ISPORUKE:

NAZIV PROIZVODA:

ŠIFRA ARTIKLA:

OPIS REKLAMACIJE:

 
 
 

CENA PROIZVODA:                               dinara

BROJ DANA KORIŠĆENJA:          dana

DATUM NARUČIVANJA:

DATUM ISPORUKE:

DATUM PLAĆANJA:

(označiti jedan) NAČIN PLAĆANJA:

*UPLATNICA
*POUZEĆE
*KARTICA

POTPIS KUPCA (nije potrebno ako se šalje u elektronskoj formi):

* POPUNJAVA DELOOVI DOO BEOGRAD

ODLUKA POVODOM REKLAMACIJE:

VRSTA GREŠKE:

ODLUKA:

 

Proizvod vratiti na adresu: DELOOVI DOO BEOGRAD

ul. Maršala Tita br. 220, 11272 Dobanovci – Surčin, Srbija

DATUM:                            POTPIS OVLAŠĆENOG LICA:

UPOZORENJE – NAPOMENA:

  1. Proizvod koji se šalje na reklamaciju mora biti dostavljen čist, uz ovaj Reklamacioni list popunjen od strane kupca. Proizvod koji se šalje mora biti bez popravki i prepravki ili pokušaja popravki i prepravki. U suprotnom reklamirani proizvod neće biti uzet u razmatranje.
  2. Reklamacioni list se može dostaviti putem elektronske pošte.
  3. O ishodu rešavanja reklamacije bićete obavešteni putem SMS-a ili putem elektronske pošte u zavisnosti da li ste naveli e-mail adresu.
  4. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na:

Fiksni telefon: +381 11/428 6236 (radnim danima od 08h do16h)