Provera pritiska u gumama
Posted in: Saveti za vozače

Provera pritiska u gumama

Kada ste poslednji put proverili pritisak u gumama na vozilu?

Sigurni smo da će većina odgovoriti da se ne seća ili da to radi isključivo kada se upali odgovarajuća lampica na instrument tabli.

U domenu održavanja vozila, provera pritiska u gumama izdvaja se kao fundamentalan, a često zanemaren zadatak. Razmislite o sledećem: gume na Vašem automobilu su jedini kontakt između Vašeg vozila i puta. Osiguravanje da su pravilno napumpane slično je postavljanju temelja za glatko i sigurno iskustvo vožnje.

Mnogi vozači podcenjuju značaj održavanja odgovarajućeg pritiska u gumama, a zapravo je to ključno za sigurnost, performanse i ekonomičnost Vašeg vozila. Zanemarivanje ovog aspekta može dovesti i do potencijalnih sigurnosnih opasnosti na putu.

U ovom članku ćemo pokušati da damo detaljne i precizne odgovore na pitanja kao što su šta je pritisak u gumama, zašto je isti važan, kako se proverava pritisak u gumama korak po korak i koliko često treba raditi tu proveru.

Lampica na instrument tabli automobila koja signalizira da postoji problem sa pritiskom u gumama

Šta je zapravo pritisak u gumama?

Pritisak u gumama se odnosi na količinu vazduha, merenu u barima (odnosno PSIma u Americi) koja se upumpava u unutrašnjost guma svakog vozila. Svako vozilo ima preporučeni pritisak u gumama.

Proverite u priručniku namenjenom vlasniku vozila koji predstavlja jedan sveobuhvatni vodič koji pruža osnovne informacije o Vašem automobilu, uključujući i preporučeni pritisak u gumama. Potražite deo o održavanju guma ili specifikacijama, gde će se nalaziti i podatak o preporučenom pritisku za prednje i zadnje gume.

Preporučeni pritisak u gumama možete pronaći i na nalepnici na vratima vozača, i to na štoku vrata ili ivici samih vrata. Ova nalepnica sadrži dragocene informacije, uključujući preporučene nivoe pritiska u gumama za prednje i zadnje gume. Dodatno, može pružiti smernice o veličini i nosivosti guma.

Važno je napomenuti da preporučeni pritisak u gumama ponekad može biti različit između prednjih i zadnjih guma, stoga se uverite da proverite oba.

Koji faktori utiču na pritisak u gumama?

Pritisak u gumama nije statičan i na njegovu vrednost utiču različiti spoljašnji faktori kao što su:

Temperatura

Temperatura igra značajnu ulogu u fluktuacijama pritiska u gumama. Kako temperatura raste ili pada, vazduh u gumama se širi ili skuplja. Kada je toplo vreme, molekuli vazduha unutar gume se kreću brže, povećavajući pritisak. Nasuprot tome, nižespoljašnje  temperature dovode do usporavanja molekula vazduha, što dovodi do smanjenja pritiska. Ovaj efekat je posebno izražen u ekstremnim vremenskim uslovima. Redovno pratite pritisak u gumama tokom promena temperature kako biste bili sigurni da ostaje u preporučenom opsegu.

Nadmorska visina

Nadmorska visina je takođe jedan od faktora koji može uticati na pritisak u gumama. Kako se penjete na veće visine, atmosferski pritisak opada. Ovo smanjenje spoljašnjeg pritiska može dovesti do smanjenja pritiska u gumama. Suprotno tome, spuštanje na niže nadmorske visine može dovesti do povećanja. Ako često vozite u planinskim predelima ili doživljavate značajne promene u nadmorskoj visini, neophodno je da budete svesni ovih varijacija i da u skladu sa tim proverite pritisak u gumama.

Vozačke navike

Vaše vozačke navike igraju suptilnu, ali značajnu ulogu u održavanju pritiska u gumama. Faktori kao što su brzina, ubrzanje i kočenje mogu uticati na habanje guma i, posledično, pritisak u gumama. Agresivna vožnja, iznenadna zaustavljanja i oštra skretanja mogu stvoriti dodatnu toplotu, uzrokujući brže trošenje guma i potencijalno povećanje pritiska. Sa druge strane, dosledne i uglađene navike u vožnji doprinose ravnomernijem habanju guma i pomažu u održavanju stabilnog pritiska u gumama tokom vremena. Redovno prilagođavajte svoj stil vožnje kako biste unapredili optimalno zdravlje guma.

Postupak provere pritiska u gumama

Pritisak u gumama možete proveriti na benzinskoj pumpi koja ima potrebnu opremu, koristeći ručni manometar ukoliko isti posedujete ili obaviti taj postupak u automehaničarskoj radionici.

Vodite računa da uređaji na pumpama trebaju biti baždareni, a postoje i neke indikacija da će se ova usluga u budućnosti i naplaćivati pa možda je vreme da razmislite da nabavite sopstevni manometar.

Pre nego što počnete proveru pritiska u gumama, osigurajte da je vaše vozilo parkirano na ravnoj površini. To obezbeđuje stabilnu platformu za tačna očitavanja pritiska. Ako je vaš automobil bio u upotrebi, sačekajte da se gume ohlade pre nego što nastavite, jer toplota generisana tokom vožnje može privremeno povećati pritisak.

Nalepnica na vratima vozača na kojoj piše preporučeni pritisak u gumama

Provera pritiska u gumama je relativno jednostavan postupak, ali ključan za održavanje pravilne funkcionalnosti guma i vozila. Evo detaljnijeg opisa postupka:

Informacije o preporučenom pritisku guma pronađite u uputstvu namenjenom vlasniku vozila ili na nalepnici na vozačevim vratima. Neki proizvođači automobila nude te informacije i na internetu.

Odvrnite kapicu ventila sa ventila gume i odložite je sa strane. Proverite da je ventil čist od prljavštine ili drugih nečistoća.

Čvrsto pritisnite merač pritiska u gumama na ventil. Možda ćete čuti blagi šum kako vazduh izlazi, ali to je normalno.

Merač će pokazati trenutni pritisak u gumama. Razumevanje očitavanja je ključno. Uporedite dobijenu vrednost koja je očitana sa preporučenim nivoom pritiska. Ukoliko je pritisak niži od preporučenog, dodajte vazduh koristeći pumpu za vazduh dok ne postignete preporučeni nivo. U suprotnom slučaju, ako je pritisak previsok, smanjite ga otpuštanjem vazduha.

Zamenite i zategnite kapice ventila nakon procesa provere pritiska kako biste sprečili ulazak prašine i prljavštine u ventilski nastavak.

Proverite pritisak u svakoj gumi na isti način, uključujući i rezervnu ako je dostupna.

Moderniji automobili imaju fabrički ugrađene sisteme za praćenje vrednosti pritiska u gumama. Isti se može naknadno ugraditi u vozilo ukoliko ga ne poseduje.

Za sva vozila koja nemaju neki od sistema praćenja vrednosti pritiska u gumama preporuka je da se isti redovno manuelno proverava.

Zašto je važan pravilan pritisak u gumama?

Održavanje pravilnog pritiska u gumama ima nekoliko ključnih prednosti:

Bezbednost

Odgovarajući pritisak u gumama osigurava pravilnu trakciju, smanjujući rizik od nesreća, posebno tokom loših vremenskih uslova. Nedovoljno napumpane gume mogu dovesti do proklizavanja, akvaplaninga ili pucanja guma, ugrožavajući Vašu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Gume koje su na preporučenim nivoima pritiska poboljšavaju upravljanje vozilom, odziv upravljača i ukupnu performansu. Ovo je posebno važno u hitnim situacijama.

Efikasnost goriva

Održavanje pravilnog pritiska u gumama doprinosi boljoj efikasnosti goriva. Nedovoljno napumpane gume povećavaju otpor pri kotrljanju, što navodi motor da radi jače i troši više goriva. Održavanjem pravilnog pritiska u gumama možete uštedeti novac na troškovima goriva i smanjiti vaš ekološki otisak. Istraživanja pokazuju da čak i minimalno odstupanje od preporučenog pritiska može rezultirati povećanom potrošnjom goriva za do 3%.

Dugovečnost guma

Pravilan pritisak u gumama obezbeđuje ravnomerno habanje guma. Nedovoljno ili previše napumpane gume neravnomerno se habaju, što dovodi do prerane zamene guma. Proverom i održavanjem pravilnog pritiska u gumama možete produžiti vek trajanja guma na Vašem automobilu i uštedeti na troškovima zamene.

Koliko često treba proveravati pritisak u gumama?

Redovne provere pritiska u gumama su ključne za održavanje optimalne performanse i sigurnosti. Pomažu u identifikaciji i rešavanju bilo kakvog postepenog gubitka pritiska.

Preporučuje se provera pritiska u gumama najmanje jednom mesečno, kao i pre dužih putovanja ili promene vremenskih uslova.

Prema nekim podacima gume gube na mesečnom nivou oko 0,07 bara što može rezultirati neravnomernim trošenjem gazećeg sloja. Stoga je preporuka da kao deo redovnog održavanja proveravate pritisak u gumama, kao i dubinu gazećeg sloja i eventualna oštećenja na istim.

Redovno održavanje pravilnog pritiska u gumama povećava bezbednost i produžava vek trajanja pneumatika.

Izgleda pravilno i nepravilno napupmane gume

Greške koje treba izbegavati

Vodite računa da izbenete sledeće greške prilikom provera pritiska u gumama:

Prenapumpavanje

Napumpavanje guma iznad preporučenog pritiska može dovesti do grublje vožnje, smanjene trakcije i neujednačenog habanja guma, pretežno u centralnom delu gazećeg sloja.

Nedovoljno napumpane gume

Vožnja na nedovoljno napumpanim gumama smanjuje efikasnost goriva, narušava upravljanje i ubrzava habanje guma, posebno na spoljašnjim ivicama gazećeg sloja.

Ignorisanje promena u temperaturi

Promene spoljne temperature mogu uzrokovati fluktuacije pritiska u gumama, što dovodi do potencijalnih rizika po bezbednost ako se ignorišu.

Zanemarivanje rezervnog točka

Mnogi vozači zaboravljaju proveriti pritisak u rezervnom točku dok ne nastane hitna situacija, samo da bi otkrili da je prazan ili nedovoljno napumpan. Uključite rezervni točak u svoje redovne provere pritiska. Obezbedite da je pravilno napumpan i spreman za upotrebu u slučaju hitnosti.

Par saveta za održavanje optimalnog pritiska u gumama

Rutinski vizuelni pregledi

Obavljajte redovno vizuelne preglede svojih guma, tražeći znakove oštećenja, probušenja ili nepravilnog habanja. Proverite da li ima ”stranih objekata”, poput eksera ili kamenčića, i uklonite ih odmah kako biste sprečili potencijalna curenja.

Redovne provere pritiska

Učinite provere pritiska u gumama redovnim delom Vaše mesečne rutine održavanja vozila.

Koristite pouzdan merač pritiska u gumama i pratite preporučene nivoe pritiska navedene u uputstvu Vašeg vozila ili na nalepnici na vratima vozača.

Čuvanje i postupanje sa meračem pritiska u gumama

Ukoliko imate sopstveni merač za merenje pritiska u gumama onda je važno da obratite pažnju na sledeće savete.

Čuvajte merač pritiska u gumama na hladnom i suvom mestu kako biste obezbedili njegovu tačnost i dugotrajnost. Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, jer to može uticati na njegovu kalibraciju.

Pažljivo rukujte meračem kako biste sprečili oštećenje osetljivih komponenti koje obezbeđuju tačna očitavanja. Zamenite merač ako primetite bilo kakve znakove habanja ili disfunkcionalnosti.

Provera pritiska u gumama korišćenjem manometra

Provera pritiska u gumama ne treba biti zanemarena stavka na vašoj listi održavanja vozila. To je mala, ali ključna aktivnost koja može imati veliki uticaj na vašu sigurnost, ekonomičnost i udobnost tokom vožnje.

Provera pritiska u gumama je neophodna praksa koja direktno utiče na performanse, bezbednost i ekonomičnost Vašeg vozila. Pored toga doprinosi i dugovečnosti guma.

Redovna provera pritiska u gumama je mala investicija sa velikim uticajem na Vašu bezbednost i dugoročne troškove održavanja. Stoga ni u kom slučaju ne treba biti zanemarena stavka na Vašoj listi održavanja vozila. Posvećivanjem nekoliko minuta ovom zadatku, možete uživati u sigurnijem, ekonomičnijem i ugodnijem iskustvu vožnje.

Praznični popust u Deloovima

Praznici su tek počeli i želimo da to raspoloženje što duže traje. Iz tog razloga tokom januara meseca na internet prodavnici deloovi.com poručite nove auto delove po 10% nižoj ceni.

U ponudi koja obuhvata preko milion novih auto delova za sve marke i modele automobila sigurni smo da ćete pronaći sve što Vam je potrebno na jednom mestu. Reč je o visokokvalitenim auto delovim proizvedenim u skladu sa važećim standardima u automobilskoj industriji.

Naš stručni tim Vam je na raspolaganju za sve savete, pitanja, nedoumice ili pomoć oko poručivanja adekvatnog dela za Vaš automobil. Brza isporuka obezbeđena je na teritoriji cele Republike Srbije. Iskoristite popust i uštedite novac bez kompromisa u pogledu kvaliteta.

Uzivajte u ugodnoj i bezbednoj vožnji! Srećni praznici!

www.deloovi.com
011 428 62 36