Električno vozilo spremno za servis
Posted in: Električni automobili

Servis električnih vozila

Svedoci smo da se ekološka svest u svim sferama života ”budi” poslednjih dve decenije. Svaka industrija pokušava na svoj način doprineti smanjenju zagađivanja životne sredine i suzbijanju uticaja klimatskih promena. U automobilskoj industriji, kao rezultat tih napora, proizvedena su električna vozila.

Kako se čitav svet okreće prema održivim opcijama transporta, tako raste popularnost električnih vozila. Posebno se poslednjih nekoliko godina globalno povećala upotreba električnih vozila. Zahvaljujući svojim ekološkim prednostima, ekonomičnim pogodnostima i sve lakšoj i većoj dostupnosti na tržištu, električni automobili postaju izbor sve većeg broja vozača.

Iako električna vozila pružaju brojne prednosti, kao što su nulta emisije i niži operativni troškovi, da bi se osigurala dugovečnost i optimalna performansa jednog električnog vozila, kao i kod svakog drugog vozila, redovno servisiranje je neophodno. U skladu brojnim promenama na tržištu automobila, usluge održavanja i servisiranja vozila su takođe evoluirale kako bi se prilagodile jedinstvenim potrebama električnih automobila.  Upravo su pitanja koje se tiču servisa električnih vozila, u smilsu šta sve obuhvata servis i koliko često se radi,  nešto što najviše interesuje njihove potencijalne vlasnike.

Kvalifikovani mehaničar se priprema da obavi servis električnog vozila

Šta sve obuhvata servis električnih vozila?

Električna vozila imaju mnogo manje pokretnih delova u poređenju sa tradicionalnim automobilaima koji imaju motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Ali to ne znači da električnim vozilima nije potrebno servisiranje.

Servisiranje električnih vozila uključuje niz postupaka kako bi se održala i poboljšala funkcionalnost istih. Evo šta sve ovaj proces obuhvata.

Pregled stanja i održavanje baterije

Baterija je ključna komponenta električnog vozila. Pravilna briga i održavanje baterije su važni za maksimiziranje opsega i performansi električnih vozila. Degradacija baterije je prirodan proces, a praćenje stanja zdravlja baterije može Vam pomoći da znate kada bi je možda trebalo zameniti. Kada je reč o bateriji, servisiranje obično uključuje:

Proveru stanja i zdravlja baterije

Ovo uključuje upotrebu dijagnostičkih alatki za procenu ukupnog zdravlja baterije, kapaciteta, napona i mogućeg degradiranja. Radi se čišćenje baterijskih terminala i veza, i ukoliko je potrebno vrši zamena istrošenih komponenti baterije.

Balansiranje ćelija

Osiguranje da sve ćelije u paketu baterija imaju slične nivoe napunjenosti kako bi se sprečila neravnoteža koje mogu smanjiti performanse.

Proveru sistema za hlađenje

Vrši se provera sistema za hlađenje, jer je upravljanje temperaturom od suštinskog značaja za zdravlje baterije.

Pregled sistema za punjenje

Sistem za punjenje igra bitnu ulogu u održavanju električnog vozila na putu. Servis može uključivati:

Proveru kabla i priključka za punjenje

Proverava se da li su kablovi za punjenje, konektori i priključci u dobrom stanju.

Testiranje funkcionalnosti punjača

Provera da li unutrašnji punjač radi ispravno, i samim tim omogućava efikasno punjenje.

Evaluaciju sistema za brzo punjenje

Za električna vozila opremljena mogućnostima brzog punjenja, vrši se procena funkcionalnosti i brzine sistema.

Ukoliko se uoče neki problemi, vrši se dijagnoza i rešavanje problema sa sistemom za punjenje.

Održavanje električnog motora

Električni motori su jednostavniji od klasičnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ali takođe zahtevaju pažnju. Servis električnog motora može uključivati:

Inspekciju motora

Provera motora na znakove habanja, pregrevanja, neobičnih zvukova ili oštećenja električnog motora.

Održavanje sistema za hlađenje

Osiguravanje efikasnosti sistema za hlađenje kako bi se sprečilo pregrevanje.

Inspekciju invertora

Provera ispravnosti invertora koji pretvara DC snagu iz baterije u AC snagu za motor.

Ukoliko je potrebno, obavlja se i podmazivanje ili zamena komponenata motora.

Servisiranje kočionog sistema

Provera kočionih sistema je neophodna za sigurnost. Električna vozila često koriste regenerativno kočenje kako bi se baterija ponovo napunila. Pregled sistema za kočenje uključuje:

Proveru pločica i diskova za kočenje

Provera stanja kočionih pločica i diskova radi habanja, kao i zamena istih ukoliko su oštećeni.

Procenu sistema za regenerativno kočenje

Obavlja se testiranje i kalibracija sistema za regenerativno kočenje. Time se obezbeđuje da sistem za regenerativno kočenje funkcioniše kako treba.

Pregled guma

Kao i svako drugo vozilo, gume i komponente vešanja zahtevaju redovnu pažnju. Tokom servisa električnih vozila obavlja se:

Proveru guma

Provera dubine gaze, pritiska i poravnanja guma za optimalnu efikasnost i sigurnost. Rotacija guma kako bi se osiguralo ravnomerno trošenje, kao i balansiranje i podešavanje trapa.

Proveru komponenti vešanja

Obezbeđivanje da su komponente vešanja u dobrom stanju kako bi se omogućila udobna vožnja.

Električna vozila imaju obično tri glavne tečnosti a to su rashladna tečnost, kočiona tečnost i tečnost za pranje stakla. Takođe se proverava nivo istih u toku servisa.

Takođe se obavlja pregled klima uređaja i vrši zamena filtera vazduha (filtera kabine) ukoliko je potrebno.

Moderni EV-ovi dolaze opremljeni sofisticiranim softverskim sistemima koji zahtevaju redovna ažuriranja i dijagnostiku. Ako je potrebno, tokom servisa se vrši instaliranje najnovijih firmware i softverskih ažuriranja za poboljšane performanse i sigurnost. Za identifikaciju i rešavanje problema povezanih sa softverom koriste se specijalizovani alati.

Električna vozila zahtevaju tehničare sa ekspertizom u sistemima električnih vozila i specijalizovane alate poput dijagnostičke opreme za visoki napon, opreme za testiranje električnih motora, alata neophodnih za praćenje i prilagođavanje performansi baterije.

Prikaz komponenti ispod haube električnog vozila

Koliko često se obavlja servis električnih vozila?

Većina proizvođača električnih vozila pruža jasne smernice u vezi sa intervalima servisiranja u uputstvu za vlasnike. Generalno, električna vozila zahtevaju manje česte servise u poređenju s tradicionalnim vozilima sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, zbog manjeg broja pokretnih delova. Međutim, preporučljivo je sprovoditi godišnje ili polugodišnje inspekcije od strane sertifikovanih tehničara kako bi se obezbedila bezbednost i performanse.

Učestalost servisiranja može varirati u zavisnosti od nekoliko faktora, uključujući preporuke proizvođača i Vaše vozačke navike, uslove vožnje.

Obično, električna vozila zahtevaju servisiranje svakih 15.000 do 25.000 pređenih km, ili jednom godišnje, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi. Obavezno proverite u korisničkom uputstvu Vašeg vozila, koje je izdato do strane proizvođača. Tu ćete pronaći i specifične preporuke od strane proizvođača ukoliko iste postoje.

Na primer, kompanija Nissan za svoj model Nissan Leaf preporučuje rutinsko održavanje svakih 16.000 kilometara ili jednom godišnje. Dok kod mnogih automobila, poput BMW-a i3, postoji ugrađen dijagnostički sistem automobila koji obaveštava vlasnika kada je potrebno servisiranje nekog dela.

Provera zdravlja baterije se obično obavlja nakon svakih 15.000 km ili jednom godišnje. Zamena baterije može biti potrebna nakon 8 do 10 godina, u zavisnosti od upotrebe. Proizvođači obično nude garancije koje pokrivaju bateriju za određeni broj pređenih km ili određeni period vremena, često oko 8 godina ili 160.000 kilometara.

Održavanje guma svakih 8.000 do 12.000 km.

Vaše navike u vožnji i uslovi u kojima vozite takođe mogu uticati na to koliko često trebate servisirati svoje električno vozilo. Na primer, ako često vozite u ekstremnim vremenskim uslovima ili se često zaustavljate i krećete u saobraćaju, Vaše elektirčno vozilo može zahtevati češće servisiranje kako bi se osigurala optimalna performansa i bezbednost.

Cena servisa za električna vozila

Klasični automobili imaju dugu tradiciju i nude određene prednosti u pogledu dometa vožnje, dok električni automobili postaju sve popularniji zbog svoje ekološke prihvatljivosti i nižih troškova eksploatacije.

Iako su na tržištu cene elekrtičnih vozila dosta veće u poređenju sa cenama tradicionalnih vozila, smatra se su na dobitku ipak vlasnici električnih vozila zbog od znatno nižih troškova održavanja, uključujući servisiranje. Glavni razlog za niže troškove servisa električnih vozila je činjenica da ista imaju manje pokretnih delova i stoga je potrebno manje posla tokom redovnog servisa u poređenju sa tardicionalnim vozilima.

Podaci iz istraživanja britanske kompanije Book My Garage, objavljenog na njihovom sajtu, govore da se u 2022. godini pokazalo da su cene servisa električnih vozila niže u odnosu na cene servisa hibridnih, benzinskih i dizel modela.

Prema ovom istraživanju servis električnog vozila košta u proseku 119 € , što je oko trećinu jeftinije od dizel, hibridnih i benzinskih vozila. Dizel automobili su najskuplji za servisiranje, gde u proseku servis košta 189 €, dok su hibridna vozila na drugom mestu sa prosečnom cenom servisa od 184 € a potom slede automobili sa benzinskim motorima i prosečnom cenom servisa od 175 €.

Sveukupno, podaci iz ovog istraživanja govore da ukupni prosečni troškovi održavanja koštaju do 43% manje za električna vozila u poređenju sa drugim vrstama vozila.

Troškovi servisiranja električnih vozila mogu varirati u zavisnosti od više faktora, uključujući model vozila, dostupnost kvalifikovanih servisnih centara i obim potrebnog servisa.

Kada je reč o Srbiji, prosečna cena servisa električnih vozila za redovno održavanje kreće se od 100 do 1000€, zavisno od toga šta je sve potrebno zameniti. Zamena baterije, ako je potrebna, može biti najveći trošak i iznositi nekoliko hiljada eura.

Električno vs tradicionalno vozilo

Razlike i sličnosti između servisa električnih i tradicionalnih vozila

Kada je reč o servisiranju električnih i tradicionalnih vozila, postoje određene razlike, ali i sličnosti.

Razlike

Električna vozila imaju manje pokretnih delova u prenosnom mehanizmu, što smanjuje potreben za češćim servisiranjem. Dok tradicionalna vozila imaju složenije motore sa unutrašnjim sagorevanjem koji zahtevaju redovno servisiranje.

Električna vozila nemaju tradicionalni motor sa unutarnjim sagorevanjem, što znači da nema potrebe za zamjenom ulja, filtera goriva ili sličnih komponenata, i ne emituju gasove iz izduvnog sistema. Sa druge strane tradicionalna vozila zahtevaju zamenu ulja i emituju izduvne gasove.

Električna vozila koriste regenerativno kočenje, smanjujući habanje tradicionalnih kočionih komponenata, dok se tradicionalna vozila oslanjaju isključivo na kočnice sa trenjem.

Sličnosti

Električna i tradicionalna vozila obično imaju servisnu knjižicu koja prati istoriju servisa i održavanja.

I električna i tradicionalna vozila zahtevaju održavanje guma, uključujući redovno rotiranje guma, balansiranje i zamenu kada su istrošene.

I električna i tradicionalna vozila zahtevaju redovno proveravanje nivoa tečnosti za vrtrobransko staklo, kao i redovnu zamenu metlica brisača.

Rutinska inspekcija i održavanje komponenata kočnica su neophodni za oba. Ove redovne inspekcije bezbednosti su neophodne kako za električna vozila, tako i za tradicionalna vozila kako bi se osiguralo ispravno funkcionisanje bezbednosnih funkcija.

Šta vozač može sam proveriti na svom električnom vozilu?

Kao vlasnik električnog vozila, igrate značajnu ulogu u održavanju performansi i dugovečnosti vašeg vozila. Evo šta možete da uradite:

Pratite redovno nivo napunjenosti baterije i domet. Punite Vaše vozilo unutar preporučenog opsega napona. Ograničite upotrebu brzih punjača, jer često brzo punjenje može uticati na zdravlje baterije.

Proveravajte i održavajte preporučeni pritisak u gumama. Previsok ili prenizak pritisak u gumama može uticati na domet i upravljački sistem.

Redovno proveravajte stanje kablova i priključaka za punjenje kako biste osigurali sigurnu i pouzdanu vezu i na vreme uočili eventualna vidljiva oštećenja ili habanje.

Top 5 saveta da produžite vek trajanja Vašeg električnog vozila

Da biste produžili vek trajanja i efikasnost Vašeg električnog vozila, sledite sledeće savete:

  • Održavajte softver Vašeg električnog vozila ažuriranim kako biste pristupili najnovijim funkcijama i poboljšanjima.
  • Koristite klima uređaj umereno, jer ekstremne temperature mogu oštetiti performanse i dugotrajnost baterije.
  • Izbegavajte potpuno pražnjenje baterije, punite je kada dostigne oko 20-30% kapaciteta. Ako skladištite svoje električno vozilo tokom dužeg perioda, održavajte nivo napunjenosti između 50% i 70% kako biste očuvali bateriju.
  • Izbegavajte nagla ubrzanja i kočenja. Postepeno ubrzanje i kočenje smanjuju habanje električnog motora i kočnica.
  • Uvek se pridržavajte uputstva od strane proizvođača namenjenog vlasnicima vozila, kako biste pronašli specifične smernice za održavanje i servisiranje. Redovno servisiranje je ključno za održavanje Vašeg električnog vozila u vrhunskom stanju.

Naravno, podrazumeva se da održavate spoljašnjost i unutrašnjost čistim kako biste sprečili nakupljanje prljavštine i ostataka.

Provera nivoa napunjenosti baterije električnog vozila od strane vlasnika

Vlasništvo nad električnim vozilom nosi odgovornost za pravilno održavanje kako bi se obezbedila dugotrajnost, efikasnost i optimalne performanse. Redovno održavanje ne samo da produžava vek trajanja vozila, već i osigurava da nastavi da pruža ekološke i ekonomske prednosti koje vlasnici električnih vozila cene. Učestalost servisiranja obično zavisi od preporuka proizvođača i obrazaca korišćenja. Što se tiče troškova servisiranja, mogu značajno varirati u zavisnosti od lokacije i specifičnih zahteva za servis.

Imajte na umu da uvek konsultujete uputstvo/priručnik za Vaše vozilo i pratite preporučene intervale servisiranja proizvođača.

I zapamtite, Vaše električno vozilo je investicija u održivu budućnost i uz pravilnu brigu i pažnju, može Vam služiti godinama.

Auto delovi za električna vozila u Deloovima

Iako u našoj zemlji upotreba elektrčnih vozila nije još uvek na nekom zavidnom nivou, mi smo ipak rešili da pratimo globalne promene i odgovorim svim potrebama tržišta.

Pored auto delova za tradicionalna vozila, na našoj internet prodavnici deloovi.com možete pronaći i auto delove za električna vozila. Pogledajte našu ponudu i uverite se sami da nudimo najpovoljnije cene na tržištu. U slučaju da Vam je potrebna pomoć oko pronalaženja dela za Vaše vozilo, nemojte oklevati i pozovite nas na broj telefona 011/428 62 36. Naš tim profesionalnih prodavaca je uvek spreman da Vam pomogne.

Registracijom na našem sajtu možete obezbediti sebi 5% popusta na svaku kupovinu koju ostvarite!

www.deloovi.com
011 428 62 36