EGR ventil
Posted in: Novi delovi za automobile

Šta je i čemu služi EGR ventil?

Svedoci smo da su poslednjih godina klimatske promene velika briga u svetu. Istraživanja su pokazala da transportni saobraćaj, naročito drumski, ima veliki doprinos u sve većoj emisiji štetnih gasova koji učestvuju u stvaranja efekta staklene bašte. Pa tako drumski saobraćaj ima udeo od čak 21% kada je reč o emisiji ugljen-dioksida (CO2).

Propisi koji imaju za cilj da smanje količinu emitovanja štetnih gasova postaju sve strožiji, što se posebno odnosni na emisije istih iz drumskog transporta. Imajući u vidu brojne regulative, proizvođači automobila morali su da prilagode dizajn svojih vozila kako bi ispunili ova stroga ograničenja.

Jedan od načina smanjenja emisije izduvnih gasova iz automobila je upotreba uređaja za naknadnu obradu istih.

Ako ste vozač, verovatno ste čuli za EGR ventil ali razumevanje šta je i kako utiče na performanse Vašeg vozila može biti prava misterija. Ventil za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR ventil) ključna je komponenta u sistemu kontrole emisija štetnih gasova Vašeg vozila.

EGR ventil često je zanemaren od strane mnogih vozača, ali igra ključnu ulogu kako u performansama motora, tako i u ekološkom uticaju. Bez obzira da li ste iskusni vozač ili početnik, ovaj članak pružiće Vam vredne uvide o ovoj veoma važnoj komponenti Vašeg automobila. Potrudićemo se da Vam detaljno objasnimo šta je EGR ventil, kako radi, zašto je važan, kako ga održavati i rešiti potencijalne probleme. Uz sve te informacije, moći ćete bolje razumeti Vaš automobil i održavati ga u optimalnom stanju.

Lokacija EGR ventila u vozilu

Šta je EGR ventil?

EGR ventil (“Exhaust Gas Recirculation valve”) je ključna komponenta u vozilima koji poseduju motore sa unutrašnjim sagorevanjem, koja omogućava recirkulaciju određene količine izduvnih gasova nazad u usisni sistem motora. Ovo se radi s ciljem smanjenja emisija štetnih oksida azota (NOx) koji nastaju prilikom sagorevanja goriva.

Na normalnoj, sobnoj, temperaturi ne dolazi do međusobne rekacije između kiseonika i azota. Međutim, kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, sagorevanje smeše vazduha i goriva obezbeđuje visoku temperaturu koja je dovoljna da izazove endotermnu reakciju atmosferskog azota i kiseonika u plamenu. Kada su u vazduhu zajedno prisutni oksidi azota (NOx) i neke ogranske isparljive smeše, u prisustvu sunčeve svetlosti, oni formiraju fotohemijski smog, koji ima veliki udeo u zagađenju životne sredine.

Posebno u gradskim sredinama gde je saobraćaj gust, količina azotnih oksida je primetna i može biti čak i štetna. Stoga treba imati na umu da NOx gasovi doprinose zagađenju vazduha i da mogu imati štetan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi..

Takođe možete naići i na naziv AGR ventil, skraćeno od nemačke reči “Abgasrückführungsventil”.

Kako funkcioniše EGR ventil?

Princip rada EGR ventila je relativno jednostavan. Kada motor radi, EGR ventil se otvara i zatvara u zavisnosti od faktora kao što su brzina motora, opterećenje, i temperatura rashladne tečnosti. Kada se ventil otvori, određeni procenat izduvnih gasova usmerava se kroz EGR cev i ponovno unosi u usisni sistem. Ovi inertni gasovi imaju efekat hlađenja čime se smanjuje temperatura sagorevanja, a time i smanjuje emisija NOx gasova iz automobila. Ovaj proces se kontroliše putem elektronike vozila i senzora koji prate uslove rada motora.

Da biste bolje razumeli rad EGR ventila, osvrnućemo se na sami sistem za recirkulaciju izduvnih gasova.

Koje su komponente sistema za recirkulaciju gasova?

Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova je pouzdan metod kontrole emisije izduvnih gasova. Kao što smo već pomenuli, štetni oksidi azota (NOx) se uglavnom proizvode pri visokim temperaturama i pritiscima. Zahvaljujući ovom sistemu moguće je smanjiti koncentraciju NOx gasova koji se emituju u životnu sredinu i do 50%. Kod dizel motora, stvaranje čestica čađi je smanjeno za približno 10%.

Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova uključuje različite komponente koje zajedno obezbeđuju efikasnu recirkulaciju gasova. To su sledeće komponete:

EGR ventil: Osnovna komponenta koja kontroliše protok izduvnih gasova.

EGR hladnjak: Ova komponenta hladi recirkulisane izduvne gasove, sprečavajući pregrevanje u usisnoj grani.

Izduvni kolektor: Izduvni kolektor povezuje cilindre motora sa EGR ventilom, snabdevajući izduvnim gasovima.

Usisni kolektor: Usisni kolektor dostavlja mešavinu recirkulisanih izduvnih gasova i svežeg vazduha cilindrima motora.

EGR vakuum modulator: Reguliše vakuumski signal za kontrolu otvaranja i zatvaranja EGR ventila.

EGR senzor pritiska: Prati pritisak u sistemu recirkulacije izduvnih gasova kako bi osigurao pravilan rad.

Senzor položaja EGR ventila: Prati položaj EGR ventila i pruža povratne informacije centralnoj jedinici za upravljanje motorom (ECU).

EGR cevi i creva: Služe za transport izduvnih gasova od izduvnog sistema do usisnog kolektora.

Način funkcionisanja EGR sistema

Koje vrste EGR ventila postoje?

EGR ventili dolaze u različitim dizajnima. Svaka od ovih vrsta EGR ventila ima svoje prednosti i mane, ali sve ih povezuje zajednički cilj: smanjenje emisije oksida azota (NOx) recikliranjem izduvnih gasova u procesu sagorevanja groiva. Evo osnovnih vrsta EGR ventila:

Dizel EGR ventili visokog pritiska –  preusmeravaju izduvni gas visokog protoka koji sadrži veliku količinu čađi pre nego što uđe u DPF filter. Potom se gas vraća nazad u ulaznu granu preko cevi ili unutrašnjih bušotina u glavi cilindra. Koristi se i sekundarni ventil da bi se stvorio vakuum u ulaznom razvodniku jer to nije prirodno prisutno na dizel motorima.

Dizel EGR ventili niskog pritiska  – preusmeravaju izduvni gas nakon što prođe kroz DPF filter. Ovaj gas ima manji protok, ali je gotovo potpuno čist od čađi. Zatim se gas vraća nazad do ulaznog razvodnika preko cevi.

Benzinski EGR ventili – preusmeravaju izduvne gasove, slično kao i dizel EGR ventili visokog pritiska. Vakuum koji se stvara uvlači izduvne gasove, a protok se reguliše otvaranjem i zatvaranjem samog EGR ventila.

EGR ventili sa vakumskim upravljanjem – koriste vakuumski solenoid za promenu vakuuma I usmeravanje i, zauzvrat, otvaraju i zatvaraju EGR ventil. Neki ventili takođe imaju i senzor koji šalje povratne informacije o položaju ventila elektronskoj kontrolnoj jedinici.

Digitalni EGR ventili – imaju solenoidni ili koračni motor i, u većini slučajeva, senzor za povratne informacije. Ovi ventili primaju impulsno modulirani signal od elektronske kontrolne jedinice, kako bi regulisali protok izduvnih gasova. Pružaju preciznu kontrolu i mogu se prilagoditi različitim uslovima vožnje, optimizirajući performanse motora i emisije. Obično su pouzdaniji, ali zamena može biti skuplja ukoliko dođe do kvara.

Koji su simptomi kvara EGR ventila?

Razumevanje simptoma neispravnog EGR ventila od suštinskog je značaja za vozače jer neispravan EGR ventil može značajno uticati na performanse vozila i emisije. Iako je EGR ventil ključna komponenta u pomenutim procesima, može doći do problema i kvarova.

Loše performanse motora

Jedan od najuočljivijih simptoma neispravnog EGR ventila je opadanje performansi motora. Možda ćete primetiti neujednačen rad motora, zastoje ili gubitak snage tokom ubrzanja. Prepoznavanje ovih simptoma u ranoj fazi može pomoći u sprečavanju ozbiljnijih problema sa motorom.

Povećana emisija izduvnih gasova

Neispravan EGR ventil može dovesti do većih emisija azotnih oksida (NOx). Nakupljanje čađi i naslaga može dovesti do zapušenja EGR ventila, što će smanjiti protok izduvnih gasova Ako Vaš automobil ne prođe test emisija na tehničkom pregledu, to može biti posledica problema sa EGR ventilom.

Upaljena “check engine” lampica

Mnoga moderna vozila opremljena su sistemima za dijagnostiku koji prate performanse EGR ventila. Ako sistem detektuje problem, može aktivirati lampicu za proveru motora ili specifično upozorenje povezano sa EGR ventilom. Prepoznavanje ovih upozoravajućih lampica i brzo reagovanje može sprečiti dalje oštećenje Vašeg vozila.

Povećana potrošnja goriva

Neispravan EGR ventil takođe može dovesti do smanjene efikasnosti goriva. Ako primetite da češće posećujete benzinske pumpe, Vaš EGR ventil može biti faktor koji doprinosi tome.

Ponekad može doći do curenja gasova oko EGR ventila ili njegovih cevi, što će smanjiti efikasnost sistema. Takođe senzori koji prate rad EGR ventila mogu se pokvariti, što će dovesti do neispravnog rada ventila.

Neispravan EGR ventil može rezultirati većom količinom dima iz auspuha, što može biti vidljiv znak problema sa sistemom za kontrolu emisija izduvnih gasova.

Velika količina crnog dima izlazi iz auspuha automobila

Usled taloženja čađi ventil može ostati u otvorenom ili zatvorenom položaju, pri čemu na taj način gubi mogućnost regulisanja protoka izudbnih gasova.

U slučaju da ventil ostane u otvorenom položaju, dolazi do toga da izduvni gasovi konstantno ulaze u cilinadr i time uzrokuju pad snage motora, vibracije, nemiran rad.

Kada ventil ostane u zatvorenom položaju, u tom slučaju samo atmosferski vazduh ulazi u motor što dovodi do povećanja temperature sagorevanja. Tada se pri radu motora oslobađa Velika količina crnog dima kod dodavanja gasa, dolazi do trzanja tokom vožnje i povećanja potrošnje goriva.

Uočavajući ove simptome, vozači mogu preduzeti pravovremene mere za dijagnozu i rešavanje problema sa EGR ventilom, što može sprečiti skupe popravke i osigurati da Vaše vozilo funkcioniše u najboljem stanju.

Čišćenje EGR ventila

Ako sumnjate da vaš EGR ventil ima problema, možete razmisliti o čišćenju pre nego što se odlučite za zamenu. Čišćenje EGR ventila može pomoći poboljšati njegove performanse i produžiti vek trajanja.

Najbolje bi bilo automobil odvesti u radionicu kod proverenog mehaničara koji će obaviti posao čišćenja EGR ventila. Kod mnogih automobila oni su često nepristupačni, a takođe pored samog ventila važno je očistiti i sve ostale komponente na kojima se može nataložiti čađ zbog prolaska izduvnih gasova. Važno je da u radionici koriste proverena i preporučena sredstva za čišćenje EGR ventila.

Ukoliko se odlučite da sami očistite EGR ventil, evo šta treba da uradite:

Pripremite alat: Trebaće vam set ključeva ili šestougaonih ključeva, sprej za čišćenje EGR ventila, sigurnosne naočare i rukavice.

Isključite automobil: Pre nego što počnete s čišćenjem, obavezno isključite vozilo i sačekajte da se ohladi.

Locirajte EGR ventil: Pravilno locirajte EGR ventil u skladu sa servisnim priručnikom vašeg vozila kako biste znali tačno gde se nalazi.

Isključite akumulator: Radi sigurnosti, isključite akumulator na vozilu. Isključite sve električne priključke i creva povezana s EGR ventilom.

Uklonite EGR ventil: Pažljivo koristeći ključeve, skinite EGR ventil sa njegovog postolja. Pazite da ne oštetite bilo koji deo tokom ovog procesa.

Očistite ventil: Koristite sredstvo za čišćenje EGR ventila da biste uklonili naslage čađi i prljavštine. Potopite ventil i nežno ga četkajte četkom. Za tvrdokorne naslage možete koristiti čeličnu četku.

Pregledajte zaptivke: Pregledajte zaptivke na znake habanja ili oštećenja. Zamenite ih ako je potrebno.

Ponovno montirajte ventil: Ponovo pričvrstite EGR ventil i povežite sve električne ili vakumske veze. Čvrsto zategnite vijke za montažu prema specifikacijama proizvođača.

Ponovno povežite creva i žice: Ponovno priključite sva creva i električne priključke koje ste prethodno isključili.

Ponovno povežite akumulator: Ponovo povežite akumulator na vozilu i pokrenite motor kako biste proverili da li je problem rešen.

Zapušen EGR ventil

Zamena EGR ventila

Proces čišćenja EGR ventila može biti kartkoročno uspešan ili skroz neuspešan. Jedan od razloga kao što smo već pomenuli može biti da se i u drugim komponentama, poput cevi, nataložila čađ, ili postoji problem sa senzorima, elektronikom i slično.

Ako simptomi kvara EGR ventila i dalje postoje, možda je vreme za zamenu starog ventila novim.

Cena zamene starog EGR ventila novim varira u zavisnosti od mnogo faktora. Kod starijih vozila vene EGR ventila nisu toliko visoke, od 6.000 do 7. 000 RSD, dok se kod novijih vozila mogu kretati i preko 60.000 RSD. Na sve to treba uračunati i cenu koju mehaničar naplati za uslugu zamene EGR ventila.

Da li je dozvoljeno uklanjanje EGR ventila?

Mnogim vozačima je uklanjanje EGR ventila privlačno u cilju povećanja performansi ili poboljšanja efikasnosti goriva. Iako je tehnički moguće ukloniti EGR ventil iz vozila, sa druge strane to nije preporučjivo jer su posledice brojne.

Vozači koji uklanjaju EGR ventil imaju različita iskustva. Neki su zadovolnji tim postupkom jer su im kako kažu poboljšane performance motora, drugi imaju manje probleme tokom vožnje, dok su se neki pokajali jer imaju probleme sa trzanjem motora i slabijom vučom.

Pre bilo kakve odluke, važno je razumeti posledice uklanjanja EGR ventila:

Povećane emisije: Uklanjanje EGR ventila može rezultirati većim emisijama azotnog oksida (NOx), što može biti štetno za okolinu i može dovesti do pravnih problema u područjima s strogim regulacijama emisija.

Smanjena ekonomičnost goriva: EGR ventili su dizajnirani da poboljšaju ekonomičnost goriva, pa njihovo uklanjanje može rezultirati većom potrošnjom goriva.

Oštećenje motora: Uklanjanje EGR ventila može izazvati kucanje motora i pregrevanje, što potencijalno dovodi do skupih popravki.

Zakonitost uklanjanja EGR ventila varira prema mestu. U mnogim regionima, ilegalno je dirati u sisteme za kontrolu emisija. Uklanjanje EGR ventila može rezultirati kaznama i nemogućnošću registracije Vašeg vozila.

U Srbiji se od 5. jula prošle godine se vrši merenje izduvnih gasova na tehničkom pregledu vozila i rezultati merenja utiču na ispravnost istih. Imajte na umu da uklanjanjem EGR ventila postoji mogućnost da ne prođete tehnički pregled jer će verovatno rezultati merenjea izduvnih gasova za Vaš automobile biti iznad zakonom dozvoljenih.

Kako održavati i produžiti radni vek EGR ventila?

Pravilno održavanje i vozačke navike mogu značajno produžiti vek trajanja vašeg EGR ventila. Evo nekoliko saveta za očuvanje zdravlja ove vitalne komponente:

Koristite visokokvalitetno gorivo: Gorivo visokog kvaliteta sa manje nečistoća može smanjiti nakupljanje ugljenika tj čestica čađi u EGR sistemu.

Pregled i čišćenje: Periodično pregledajte svoj EGR ventil da biste uočili nakupljanje ugljenika ili zapušenje. Čistite ga kad je to potrebno kako biste održali pravilan protok vazduha.

Redovno održavanje: Osigurajte da Vaše vozilo redovno prolazi kroz servisne preglede kako biste rano uočili i rešili probleme sa EGR ventilom. Pridržavajte se rasporeda održavanja koji preporučuje proizvođač Vašeg vozila.

Vožnja na autoputu: Povremena vožnja na autoputu može pomoći da se sagorevanjem očiste naslage ugljenika u EGR sistemu.

Zamena motornog ulja: Održavanje svežeg motornog ulja može sprečiti nakupljanje ugljenika u EGR sistemu.

Reagujte na upozoravajuće signale: Ako primetite znakove problema sa EGR ventilom, kao što su loše performanse ili povećane emisije, potražite profesionalnu dijagnozu i rešite problem što je pre moguće.

EGR ventil u ponudi

EGR ventil možda nije dobro poznat, ali je ključna komponenta u sistemu kontrole emisija Vašeg vozila. Razumevanje načina rada EGR ventila i njegove uloge u širem sistemu je vrlo važno.

Prepoznavanje simptoma kvara EGR ventila ključno je za pravovremeno održavanje i popravku.

Čišćenje EGR ventila može biti ekonomski isplativa opcija za rešavanje problema sa performansama, ali ako se problemi nastave, savetuje se profesionalna zamena. Uklanjanje EGR ventila iz Vašeg vozila je tehnički moguće, ali to je odluka koja se treba pažljivo doneti, uzimajući u obzir ekološke i pravne posledice.

Prateći navedene savete, možete produžiti vek trajanja svog EGR ventila i uživati u efikasnijoj i ekološki prihvatljivijoj vožnji. Imajući sve ove informacije na umu, možete bolje razumeti svoje vozilo i kako da brinete o njemu.

Napominjemo da svaki članak na našem blogu služi isključivo u informativne svrhe. Uvek se konsultujte sa korisničkim upustvom koje imate u svom vozilu a koje je izrađeno od strane proizvođača istog, i sertifikovanim mehaničarom za specifične smernice o vašem EGR ventilu i sistemu kontrole emisije izduvnih gasova kako biste osigurali efikasno funkcionisanje Vašeg vozila i usaglašavanje sa lokalnim propisima.

Najbolje cene EGR ventila u Deloovima

EGR ventil možda jeste mala komponenta, ali njegov uticaj na Vaš automobil i životnu sredinu je značajan.

Ukoliko je EGR ventil na Vašem vozilu dotrajao, a ne pomaže ni višestruko čišćenje istog, onda je došlo vreme za zamenu. Novi EGR ventil za sve marke i modele automobila možete pronaći u Deloovima. Pozovite nas na broj telefona 060 499 45 22 i poručite EGR ventil za Vaš automobil po najpovoljnijim cenama u Srbiji. Za sve nedoumice tu je naš profesionalni tim prodavaca koji je uvek spreman da Vam pomogne.

Na našoj internet prodavnici deloovi.com možete pogledati celokupnu ponudu koja obuhvata preko million novih auto delova i pronaći sve što je potrebno Vašem automobilu ne jednom mestu. Pridružite se velikom broju naših zadovoljnih kupaca već danas i uživajte u vožnji!

www.deloovi.com
011 428 62 36