Četiri svećice za auto.
Posted in: Novi delovi za automobile

Svećice za auto

Kada je reč o održavanju i optimizaciji performansi automobila, svećice za auto igraju važnu ulogu. Ove male, ali moćne komponente imaju ključan uticaj na rad motora, efikasnost goriva i samu vožnju.

U ovom članku ćemo pokušati da Vam detaljnije objasnimo ulogu svećica za auto, njihove vrste, funkciju i sve ostalo što bi trebalo znati o njima.

Šta su svećice za auto?

Svećice su električni uređaji, malih dimenzija, odgovorni za generisanje električne varnice potrebne za paljenje smeše vazduha i goriva unutar prostora za sagorevanje motora. Pretvaranjem struje visokog napona u električnu varnicu pokreće se proces sagorevanja koji pokreće automobile.

Svećice su ključne za performanse motora, osiguravajući efikasno sagorevanje i pouzdano paljenje. One doprinose uštedi goriva, snazi motora i kontroli emisije izduvnih gasova. Takođe igraju ulogu u određivanju trajnosti motora i ukupnih performansi.

Svećica za automobil koji imam motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

Etjel Lenoar, inženjer iz Belgije odgovoran je za pronalazak svećice, dok su prvi patenti objavljeni od strane Nikole TesleFrederika Ričarda Simsa i Roberta Bosha 1898. godine. Ali je zapravo 1902. godine, omugućen razvoj motora sa sistemom paljena uz pomoć svećica, zahvaljujući Gotlobu Holandu, inženjeru koji je bio zaposlen u kompaniji “Bosh”, a koji je napravio prvo komercijalno održivo rešenje visokonaponske svećice. Kasnije su usledila brojna unapređenja od strane mnogih naučnika.

Sastavne komponente svećica za auto

Svećice za auto se sastoje od nekoliko ključnih komponenti koje zajedno omogućavaju njihov rad. Evo pregleda tih komponenti:

  1. Terminal
  2. Izolator
  3. Otpornik
  4. Centralna elektroda
  5. Bočna (uzemljena) elektroda
  6. Školjka svećice
  7. Zaptivka
  8. Rebra
Sastavne komponente svećica za auto označene brojevima.

Terminal

Terminal je spoljni priključak svećice. Omogućava prenos električne struje iz sistema paljenja do centralne elektrode. Za vozila koja ne zahtevaju priključnu maticu, terminal se može ukloniti.

Izolator

Izolator je cev, napravljena od visokokvalitetnog keramičkog materijala (aluminijum oksid), koja okružuje centralnu elektrodu i služi kao izolacija od visokog napona. odnosno kao električna i termalna barijera između centralne elektrode i metalne školjke. Sprečava izlazak visokog napona pre nego što dođe do vrha elektrode.

Vrh (nos) izolatora dizajniran je da izbaci ugljenik, ulje i naslage goriva pri malim brzinama. Pri većim brzinama motora, vrh (nos) izolatora se generalno hladi tako da se temperature smanjuju.

Otpornik

Otpornik suzbija buku paljenja koja se stvara tokom varničenja. Pomaže u sprečavanju smetnji sa drugim električnim komponentama koje se ne nalaze na vozilu.

Postoje i svećice koje nemaju otpornik, i one se uglavnom prepoznaju tako što ne sadrže slovo “R” u broju koji označava tip svećice.

Centralna elektroda

Centralna elektroda je srce svećice. Povezana je sa terminalom pomoću interne žice i niza provodnika, a samim tim i sistemom za paljenje. Vrh je obično napravljen od plemenitog metala, poput bakra, nikla, hroma ili drugih. Kada električna struja protiče kroz centralnu elektrodu, generiše se varnica koja pali smešu vazduha i goriva. U zavisnosti od tipa, centralna elektroda može biti od platine ili iridijuma.

Bočna (uzemljena) elektroda

Bočna elektroda pričvršćena je sa strane za metalnu školjku. Formira put varnice na centralnoj elektrodi. Obično je napravljena od legure na bazi nikla često ojačana titanijumom ili iridijumom. Dolazi u različitim oblicima i veličinama. Postoje i višestruke elektrode koje mogu sadržati dve, tri ili četiri bočne elektrode.

Školjka svećice

Školjka ili metalno kućište je spoljni omotač svećice koji drži sve komponente zajedno. Pruža mehaničku podršku i prenosi toplotu do glave cilindra, kako bi se obezbedila ukupna izdržljivost svećice. Kućište je navojeno kako bi omogućilo sigurnu ugradnju u glavu motora.

Zaptivka

Zaptivka se nalazi između izolatore i metalnog kućišta. Obezbeđuje da se kućište svećice savršeno uklapa u motor. Ima ulogu u sprečavanju izlaska gasova procesa sagorevanja.

Rebra

Izolaciona rebra pružaju dodatnu zaštitu od varnica i sekundarnih napona.

Princip rada svećica za auto

Razumevanje radnog principa svećica je ključno za shvatanje njihove uloge u procesu paljenja. Evo jednostavnog objašnjenja njihovog principa rada.

Sistem  za paljenje  automobila generiše visoki napon. Kada sistem za paljenje šalje električnu struju do svećice, ona ulazi kroz terminal i putuje do centralne elektrode. Ova struja stvara visoki pad napona između centralne elektrode i uzemljenih metalnih delova motora, usled razike potencijala između elektroda.

Kako napon raste, jonizuje smešu vazduha i goriva u komori sagorevanja, stvarajući provodnu stazu za električni naboj. Kada napon dostigne kritičnu tačku, varnica preskoči mali jaz između centralne elektrode i uzemljene elektrode.

Ova varnica pali komprimovanu smešu vazduha i goriva, pokrećući proces sagorevanja. Rezultujuće širenje gasova pokreće klipove i napaja motor, generišući mehaničku energiju potrebnu da se automobil kreće. Nakon toga, izduvni gasovi se izbacuju iz cilindra kroz izduvni sistem, a novi ciklus sagorevanja se ponavlja.

Temperaturni opseg rada svećica

Svećice za auto rade u određenom temperaturnom opsegu, obično između 500 i 800°C. Optimalna radna temperatura zavisi od vise faktora kao što su dizajn svećica, materijali i karakteristike motora.

Krajnja temperatura paljenja svećice mora da se održava dovoljno niskom da spreči predpaljenje, ali dovoljno visokom da spreči zaprljanje. To su tzv „termičke performanse“ i određuju se odabranim opsegom toplote. Opseg toplote svećice nema veze sa električnom energijom koja se prenosi kroz svećicu. Opseg toplote svećice je opseg u kome svećica dobro radi termički.

Izbor odgovarajućeg opsega toplote ključan je za osiguranje optimalnih performansi i sprečavanje mogućih oštećenja motora.

Opseg toplote određuje se dužinom i prečnikom vrha (nosa) izolatora, kao i materijalima koji se koriste.

Postoje dve vrste svećica kada je reč o radnoj temperaturi.

Hladne” svećice obično imaju kratak put toplote. Ovo dovodi do veoma brzog prenosa toplote. Pored toga, kratak nos izolatora koji se nalazi na hladnim svećicama ima malu površinu, što ne dozvoljava ogromnu količinu apsorpcije toplote.

S druge strane, “vruće” svećice imaju duži nos izolatora, samim tim veću površinu izloženu gasovima sagorevanja i duži put prenosa toplote. Ovo rezultira mnogo sporijom brzinom prenosa toplote u okolnu glavu cilindra.

Kao što smo već pomenuli, opseg toplote se mora odabrati pažljivo kako bi termičke performanse svećice bile ispravne. Ako opseg toplote nije optimalan, mogu se javiti ozbiljni problemi. Optimalna temperatura je približno od 500°C do 800°C . Dva najčešća uzroka problema sa svećicama su zagađivanje ugljenikom (na temperaturama ispod 450°C) i pregrevanje (na temperaturama iznad 800°C).

Koliko se često menjaju svećice za auto?

Zamena svećica se vrši prema preporukama proizvođača automobila. Uobičajeno se preporučuje zamena svećica na svakih 15.000 do 30.000 pređenih km, u zavisnosti od tipa i stanja svećica, specifičnosti motora i uslova vožnje. Postoje i izdržljivije  svećice (sa elektrodom od iridijuma ili platine) koje se menjaju nakon pređenih 100.000 km.

Preporuke za održavanje koje su predložene od strane proizvođača Vašeg automobila mogu zahtevati češće ili ređe zamene u zavisnosti od marke, modela i godišta automobila.

Istrošena svećica za auto u ruci mehaničara.

Simptomi koji ukazuju na neispravne svećice

Redovno održavanje i pravovremena zamena svećica su ključni za optimalne performanse motora. Pravilan rad svećica za auto je od vitalnog značaja za efikasno sagorevanje smeše goriva i vazduha. U nastavku slede neki od uobičajenih znakova koji ukazuju na potrebu za zamenom svećica.

Smanjena efikasnost goriva

Neispravne svećice mogu dovesti do nepotpunog sagorevanja, što smanjuje efikasnost goriva. Loša potrošnja goriva može biti rezultat istrošenih svećica za auto, što dalje može ukazivati na potrebu za pregledom ili zamenom svećica.

Problemi pri paljenju i radu motora

Ako imate problema sa paljenjem motora, kao što su produženo ili teško paljenje ili nepravilan rad, to može biti zbog neispravnih i istrošenih svećica. Nepravilan rad motora (vibracije i neujednačen rad) se javlja kada svećice ne uspeju pravilno zapaliti smešu vazduha i goriva u cilindrima. Nepravilan rad motora može rezultirati smanjenom snagom, povećanim emisijama i potencijalnim oštećenjem motora.

Problemi sa ubrzavanjem

Ako automobil nema snage prilikom ubrzavanja, istrošene svećice za auto mogu biti uzrok.

Nepravilan rad motora u leru

Nepravilan rad motora u leru može ukazivati na probleme sa svećicama. Loša performansa svećica može ometati proces sagorevanja, što rezultira nepravilnim radom motora u leru.

Zamena svećica za auto.

Zamenite sami svećice za auto

Zamena svećica u autu je relativno jednostavan postupak koji možete obaviti uz pomoć osnovnih alata na sledeći način:

► Osigurajte da je motor hladan.

► Pripremite potreban alat: ključ za svećice, produžetak, set alata za podešavanje razmaka i dielektričnu mast.

► Pogledajte u priručniku Vašeg automobila kako biste pronašli gde se nalaze svećice za paljenje. Obično su pričvršćene na glavu motora.

► Pažljivo okrenite i izvucite žicu svećice.

► Postavite ključ za svećice i produžetak na postojeću (staru) svećicu i okrenite u suprotnom smeru od kazaljke na satu da biste je uklonili.

► Proverite razmak svećice tako što ćete koristiti alat za podešavanje razmaka da proverite razmak između centralne i masivne elektrode. Podesite isti ako je potrebno.

► Postavite novu svećicu u ključ i pažljivo je ručno uvrtite u glavu motora, a zatim je zategnite ključem.

► Vratite žicu svećice na novu svećicu dok se ne čuje “klik”.

► Ponovite postupak za druge svećice na Vašem automobilu.

► Nanesite malu količinu dielektrične masti na unutrašnjost kraja žice svećice kako biste osigurali čvrsto povezivanje.

► Testirajte nove svećice, pokrenite motor i proverite da li radi glatko, bez ikakvih problema pri radu.

Pravilno održavanje svećica ključno je za produženje njihovog veka trajanja i osiguranje optimalnih performansi motora. Redovno pregledajte svećice radi uočavanja zaprljanosti, korozije ili oštećenja. Očistite zaprljane svećice koristeći četkicu i sprej za čišćenje svećica. Uklonite naslage i koroziju sa elektroda kako biste poboljšali performanse.

Kako da odaberete prave svećice?

Pri odabiru svećica, prvo proverite specifikacije proizvođača. Svako vozilo ima preporučene svećice navedene u uputstvima proizvođača. Obratite pažnju na vrstu i razmak elektroda kako biste odabrali pravu svećicu za Vaš automobil.

Razmotrite uslove vožnje. Ako često vozite u uslovima sa visokim opterećenjem ili u ekstremnim temperaturama, možda će vam trebati svećice sa poboljšanim performansama.

Ako niste sigurni koje svećice odabrati, obratite se mehaničaru ili prodavcu auto delova. Oni će Vam pomoći da odaberete prave svećice za Vaš automobil.

Svećica za auto na stolu u radionici.

Svećice za auto su ključne komponente u sistemu za paljene automobila, odgovorne za generisanje varnice koja pali smešu vazduha i goriva u motoru. Razumevanje njihovih komponenti, principa rada, temperaturnog opsega, znakova za zamenu i procesa zamene neispravnih svećica pomoći će Vam da održavate performanse i efikasnost Vašeg automobila. Redovno održavanje i zamena svećica prema preporukama proizvođača su neophodni za osiguranje dugotrajne i pouzdane funkcionalnosti svećica, a samim tim i za optimalan rad motora i produžavanje veka trajanja Vašeg automobila.

Važno je napomenuti da je ovaj članak, kao i svi ostali članci na našem blogu, napisan u informativne svrhe i ne zamenjuje stručne savete i preporuke. Uvek se posavetujte sa profesionalnim mehaničarom ili proizvođačem automobila za konkretna pitanja i uputstva vezana za Vaš automobil.

Poručite svećice za auto u Deloovima!

Svećice za sve modele i marke automobile možete pronaći u Deloovima. Pozivom na broj telefona 011/428 62 36 ili  060/4994 522, neko od kolega iz našeg stručnog tima za podršku će Vam pružiti sve neophodne informacije i pomoći da odaberete prave svećice za Vaš automobil.

Ukoliko su Vam potrebni i neki drugi delovi za automobil, savetujemo Vam da posetite našu internet prodavnicu deloovi.com i pogledate našu ponudu novih auto delova. Imamo najkonkurentnije cene novih auto delova i vršimo isporuku širom Republike Srbije.

www.deloovi.com
011 428 62 36