Rasveta na automobilu
Posted in: Novi delovi za automobile

Rasveta na automobilu

Svetla na automobilu igraju ključnu ulogu u bezbednosti vozača, putnika i svih drugih učesnika u saobraćaju. Pored toga što omogućavaju vozačima da vide put u mraku, svetla takođe služe kao sredstvo komunikacije sa drugim vozačima na putu.

Važno je da znate kada, zašto i kako treba koristiti različita svetla na automobilu. Tako na primer, kada vozite po noći, a uz to je vreme kišovito i maglovitio, potrebno je da znate koja svetla da koristite u cilju pravovremenog uočavanja potencijalnih opasnosti bez obzira na smanjenju vidljivost i loše vremenske uslove.

Složićemo se svi da se ne sećamo mnogih informacija sa polaganja vozačkog ispita. Izuzetak ne predstavlja ni znanje o rasveti na automobilu i tome kako da pravilno koristimo sva svetla koja imamo na raspolaganju. Zbog toga ćemo Vam u ovom članku osvežiti pamćenje kada je reč rasveti na automobilu tj različitim vrstama svetala, njihovim funkcijama i značaju, ali i načinu na koji možete održavati ista kako biste ih mogli koristiti kada god je to potrebno. Pokušaćemo da Vam pružimo korisne uvide kako bi unapredili svoje znanje i bolje brinuli o svojim vozilima.

Osvetljenje automobila može se generalno podeliti na unutrašnje i spoljašnje. Mi ćemo u nastavku govoriti o spoljašnjem osvetljenju automobila.

Svako svetlo na Vašem automobilu imaju svoju svrhu, da pomogne vozačima u osvetljavanju puta ili komunikaciji sa drugim vozačima. Bez obzira o kom modelu i marki automobila je reč, gotovo svi imaju iste vrste svetala.

Razlikujemo sledeće vrste spoljnih svetala na automobilu:

  • Prednja svetla (farovi),
  • Zadnja svetla,
  • Kočiona svetla.
  • Pokazivači pravca (migavci),
  • Poziciona svetla.
  • Svetla za maglu (maglenke),
  • Svetla za opasnost.
  • Svetlo registarske tablice
Prednja svetla (farovi)

Prednja svetla

Prednja svetla (farovi) su oči Vašeg automobila, osvetljavaju put ispred i obezbeđuju vidljivost u uslovima slabog osvetljenja. Razlikujemo duga i kratka prednja svetla.

Kratka (dnevna) svetla

Dnevna ili tzv kratka svetla su dizajnirana da poboljšaju vidljivost vozila tokom dana, čineći ih lakšim za prepoznavanje. Imaju značajnu ulogu u smanjenju rizika od sudara tokom dnevnih sati i poboljšanje opšte sigurnosti na putu.

Kratka svetla fokusiraju se na put neposredno ispred vozila. Osnovna funkcija ovih svetala je da osvetle put ispred vozila, obezbeđujući vozaču jasnu vidljivost prepreka, pešaka i oznaka na putu. Emituju usmereni i nagnuti snop svetlosti koji osvetljava put odmah ispred vozila i proteže se umereno daleko.

Prema Zakonu o saobraćaju obavezno je da za vreme vožnje u toku dana budu uključena dnevna (kratka) svetla. Ova svetla su od suštinske važnosti u gradskoj vožnji ili u uslovima ograničene vidljivosti.

Njihova pravilna upotreba obezbeđuje jasno osvetljenje puta bez zaslepljivanja vozača iz suprotnog pravca ili vozača ispred Vas. Pored toga, moderni automobili često imaju automatske sisteme koji prilagođavaju intenzitet svetala u skladu sa uslovima na putu, čime se povećava bezbednost i udobnost vožnje.

Kod nekih automobila dnevna svetla su odvojena od kratkih svetala.

Duga svetla

Duga svetla pružaju maksimalno osvetljenje i idealna su za upotrebu na područjima sa minimalnom ambijentalnom svetlošću. Za razliku od kratkih svetala, duga svetla emituju širi i intenzivniji snop svetlosti, značajno povećavajući vidno polje vozača.

Duga svetla su dizajnirana da pruže maksimalno osvetljenje, omogućavajući vozaču da vidi dalje niz put. Ovo je posebno korisno u ruralnim ili slabo osvetljenim područjima. Mogu služiti kao signal drugim vozačima o Vašem prisustvu na putu. Međutim, važno je koristiti ih pažljivo kako biste izbegli izazivanje nelagodnosti ili privremenog slepila drugim učesnicima u saobraćaju.

Na područjima gde postoji rizik od divljih životinja, poput prelaza divljači, duga svetla mogu pomoći vozačima da ranije primete životinje na ili pored puta, smanjujući rizik od sudara.

Pravilno održavana prednja svetla (farovi) ne samo da poboljšavaju vidljivost već i doprinose estetici vozila.

Zadnja svetla

Zadnja svetla na automobilu, kao što im samo ime kaže smeštena su na zadnjem delu vozila i imaju višestruke funkcije vezane za vidljivost i komunikaciju. Ova svetla se sastoje iz nekoliko elemenata, a svaki od njih ima specifičnu funkciju koja doprinosi celokupnoj bezbednosti na putu.

Zadnja svetla su ključna za signaliziranje prisustva na putu vozačima iza vas. Ova svetla uključuju svetla koja svetle prilikom kočenja, obična zadnja svetla koja se pale zajedno sa prednjim svetlima i ostaju upaljena tokom vožnje i svetla za vožnju u rikverc. Zadnja svetla se takođe koriste u situacijama kada je potrebno upozorenje ili signaliziranje opasnosti.

Kočiona svetla na automobilu

Kočiona svetla

Kočiona svetla na automobilu, smeštena na zadnjem delu vozila, predstavljaju ključnu bezbednosnu komponentu dizajniranu da signalizira kada vozač usporava ili se zaustavlja. Aktiviraju se kada vozač pritisne kočnicu.

Osnovna funkcija kočionih svetala na automobilu je da signalizuju vozačima iza njih da vozilo usporava. Ovo je ključno za održavanje bezbedne razdaljine i sprečavanje sudara sa zadnjim delom vozila

Kočiona svetla poboljšavaju vidljivost vozila, posebno u uslovima smanjene svetlosti ili tokom nepovoljnih vremenskih uslova. Ovo osigurava da drugi vozači mogu promptno reagovati na promene u brzini.

Ispravna kočiona svetla su pravna obaveza. Ispravna kočiona svetla doprinose opštoj bezbednosti na putu i poštovanju saobraćajnih propisa.

Tipovi kočionih svetala na automobilu

Standardna kočiona svetla nalaze se na većini vozila i aktiviraju se kada vozač pritisne kočnicu.

Visoko postavljena kočiona svetla pozicionirana više na vozilu, pružaju dodatnu vidljivost i posebno su efikasna u privlačenju pažnje vozača koji slede vozilo blizu.

Prilagodljiva kočiona svetla postoje kod nekih naprednih sistema koji variraju intenzitet kočionih svetala na osnovu sile koja se primenjuje na pedalu kočnice, pružajući dodatni sloj komunikacije vozačima koji slede.

Kočiona svetla su često integrisana sa elektronskim sistemima na vozilu. Na primer, automobili opremljeni sistemima poput elektronske kontrole stabilnosti (ESC) mogu koristiti kočiona svetla za signalizaciju o aktiviranju ovih sistema, obaveštavajući vozača o situaciji na putu.

Uključen migavac na automobilu za skretanje na desno

Pokazivači pravca

Pokazivači pravca na automobilu, poznati i kao migavci, su svetla na prednjem i zadnjem delu vozila, a vrlo često se ugrađuju i u retrovizore. Ova svetla signaliziraju nameru vozača da skrene levo ili desno a takođe ukazuju na promenu kolovozne trake i od suštinskog su značaja za komunikaciju sa drugim učesnicima u saobraćaju.

Pravilna upotreba pokazivača pravca je određena zakonskim propisima, doprinoseći ukupnoj bezbednosti na putu i poštovanju saobraćajnih propisa. Pravilna upotreba ovih svetala poboljšava protok saobraćaja i smanjuje rizik od sudara.

Savremeni automobili sve više integrišu pametne tehnologije u svoje pokazivače pravca. Na primer, neki modeli automatski isključuju migavce nakon završetka promene trake kako bi sprečili zabunu drugih vozača. Takođe, adaptivni sistemi mogu prilagoditi brzinu treptanja migavca u zavisnosti od brzine vozila ili okolnih uslova.

Neki automobili imaju sisteme zaštite od zaboravnosti koji podsećaju vozače da isključe pokazivače pravca nakon obavljenog manevra. Ova tehnologija pomaže u očuvanju energije vozila i održava pravilno funkcionisanje svetala.

Poziciona svetla

Svetla za parkiranje, poznata i kao poziciona ili bočna svetla, su mala svetla niskog intenziteta smeštena na prednjim uglovima vozila. Korištena su kako bi se povećala vidljivost vozila kada je parkirano, s obzirom da u vreme kada su ista izumljena mnoge ulice nisu bile dovoljno ili nimalo osvetljene. Takođe pružaju minimalnu količinu svetla tokom noćne vožnje, povećavajući vidljivost Vašeg automobila drugim vozačima. Međutim ne treba ih dugo ostavljati uključenim jer mogu dovesti do pražnjenja akumulatora.

Osnovna funkcija svetala za parkiranje je da vozilo učini primetnijim drugim vozačima, pešacima i biciklistima, posebno u situacijama gde bi glavna svetla možda bila previše svetla il nepotrebna.

Kada je parkirano, svetla za parkiranje služe kao bezbednosna karakteristika, čineći parkirano vozilo primetnijim vozilima koja nailaze i smanjujući rizik od nesreća.

Uključena svetla za maglu (maglenke) na automobilu dok vozi kroz šumu

Svetla za maglu

Svetla za maglu (maglenke) pružaju dodatnu vidljivost u uslovima smanjene vidljivosti, a njihova pravilna upotreba poboljšava bezbednost i smanjuje rizik od nesreća.

Svetla za maglu su važan dodatak svetlosnom sistemu na vozilu, posebno u uslovima smanjene vidljivosti usled magle, jakih padavina ili snežnih uslova. Ova svetla su dizajnirana da poboljšaju vidljivost u takvim izazovnim situacijama, doprinoseći time bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju. Minimiziraju zaslepljivanje i refleksiju izazvanu kapljicama vode u magli, što osigurava da vozač može videti put bez zasljepljivanja od raspršene svetlosti.

Za razliku od farova, emituju širok i nizak snop svetla koji probija maglu, smanjujući odsjaj i povećavajući vidljivost. Ova svetla obično su postavljena niže od standardnih farova, što pomaže u osvetljavanju puta ispod nivoa magle ili oblaka.

Savremeni automobili često koriste raznolike tehnologije u svetlima za maglu kako bi poboljšali njihovu efikasnost. LED tehnologija, na primer, pruža intenzivnije svetlo i brže reaguje na aktivaciju, dok se adaptivne funkcije prilagođavaju promenama u uslovima vožnje.

Maglenke treba poravnati tako da blago pokazuju nadole i prema centru puta. Ovo sprečava raspršivanje svetlosti prema gore, smanjujući zaslepljivanje vozača iz suprotnog pravca.

Svetla za opasnost

Svetla za opasnost, poznata i kao svetla za hitne situacije ili ”sva četiri migavca”, su važan mehanizam za signalizaciju hitnih situacija ili opasnosti. Ova svetla imaju ključnu ulogu u obaveštavanju drugih učesnika u saobraćaju o vanrednim okolnostima, čime se povećava svest i doprinosi bezbednosti na putevima.

Aktiviranje svetala za opasnost signalizira vozačevu nameru da upozori okolinu na hitnu situaciju ili opasnost. Ova svetla se obično koriste kada vozilo ima tehnički kvar, nalazi se u neposrednoj opasnosti, ili kada vozač želi ukazati na hitnu potrebu za usporavanjem ili zaustavljanjem.

Dugme za uključivanje svetla za opasnost u automobilu

Tokom jake kiše, magle ili snega, svetla za opasnost mogu poboljšati vidljivost vozila, smanjujući rizik od sudara.

Savremena vozila integrišu tehnološke inovacije u svetla za opasnost kako bi poboljšala njihovu efikasnost. To može uključivati bržu frekvenciju treptanja, automatsko aktiviranje u određenim situacijama, ili dodatne signalne uzorke koji ukazuju na specifične vrste opasnosti.

Kod nas je postalo uobičajeno da se ”sve četiri migavca”  na neki način koriste u pogrešne svrhe, tj kada automobil parkiramo na nepromisnom mestu, ali se ne zadržavamo dugo na istom.

Svetlo registarske tablice

Na zadnjoj registarskoj tablici nekih automobila nalazi se malo svetlo čija je uloga da osvetli broj na registarskoj tablici. Ovo svetlo doprinosi i tome da je tokom noći Vaš automobil vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.

Saveti za održavanje rasvete na automobilu

Redovno pregledajte sva spoljna svetla na Vašem automobilu kako biste na vreme uočili bilo kakve znakove oštećenja ili kvara.

Održavajte čistoću svetala od prašine, insekata i drugih nečistoća, jer to može uticati na njihovu svetlinu i efikasnost što znači da se ne bi postigla maksimalna vidljivost.

Promptno zamenjujte sijalice koje prestanu raditi kako biste održavali optimalnu vidljivost i pridržavali se propisa o bezbednosti na putu.

Proverite da li su prednja svetla (farovi) pravilno usmerena kako biste osigurali da osvetljavaju put bez zaslepljivanja vozača iz suprotnog smera.

Redovno proveravajte električne veze i osigurače vezane za rasvetu automobila kako biste proaktivno rešavali potencijalne probleme i održali ispravan rad svetala.

Ako je jedno svetlo neispravno, razmotrite zamenu cele grupe svetala kako biste održali balans i jednaku vidljivost.

Redovno čišćenje svetala na automobilu

Svetla na automobilu nisu samo estetski dodatak već ključni faktor za bezbednost kako vozača tako i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Rasveta na vozilu igra ključnu ulogu u bezbednosti na putevima, pružajući vizuelne informacije o namerama i položaju vozača drugim učesnicima u saobraćaju.

Raznolikost svetala, od farova do svetala za opasnost, čini integrisan sistem koji poboljšava vidljivost, smanjuje rizik od nesreća i doprinosi ukupnoj sigurnosti na putu. Stoga su pravilna upotreba, održavanje i razumevanje svih vrsta svetala na vozilu veoma važni.

Sprovođenje navedenih saveta će Vam pomoći da očuvate optimalnu funkcionalnost svetala na Vašem automobilu, čime se povećava Vaša sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Sve vrste svetala za automobil poručite u Deloovima

Proveravali ste svetla na Vašem automobilu i uočili ste da je neka potrebno zameniti? Preporučujemo da posetite našu internet prodavnicu deloovi.com. U ponudi koja obuhvata preko milion novih auto delova imamo sve vrste svetala za automobil poput farova, dnevnih svetala, maglenki, stop svetala, migavaca, svetala za tablice, katadioptera. Ponuda se odnosi na sve marke i modele automobila.

Farovi za automobile u Deloovima
Maglenke za automobile u Deloovima
Stop lampe za automobile u Deloovima

Za sva pitanja kao i pomoć pri naručivanju auto delova na raspolaganju Vam je naš stručni tim prodavaca koji iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u prodaji. Kontaktirajte nas na broj telefona 011/428 62 36, preko email-a prodaja@deloovi.com, live chat podrške, ili naših profila na društvenim mrežama čije linkove imate u nastavku.

www.deloovi.com
011 428 62 36